Samayik Prasanga

Samayik Prasanga is a Bengali News Paper from Silchar, Karimganj and Hailakandi.

Address:
Samayik Prasanga
Malugram, Ghaniala
Silchar - 788002
Cachar, Assam

Telephone Number :
03842-230006 (news), 03842-246422 (editor)
Fax : 03842-260006

e-mail : sprasanga@rediffmail.com

Web : http://samayikprasanga.karimganj.com/